Räjähdyssuojaus

Pölystä aiheutuva räjähdys on yleinen uhka prosessiteollisuudelle. Viimeisen kymmenen vuoden aikana useita räjähdyksiä on sattunut ympäri maailmaa aiheuttaen kuolemia, luokkaantumisia ja huomattavia rahallisia tappioita. Syy tapahtumille? Useimmissa tapauksissa räjähdys tapahtui tulenarkojen kaasujen, höyryjen ja pölyn syttymisestä. Siitä huolimatta traagiset seuraukset voidaan ehkäistä käyttämässä huippulaatuista räjähdyssuojausta.

Kohdesuojausjärjestelmä havaitsee alkavat palot ja sammuttaa liekit millisekunneissa. Järjestelmillä suojataan prosessien koneet ja laitteet ja jopa muuntajat sekä turbiinit. Ilmaisuina käytetään tapauskohtaisesti kipinänilmaisua, liekinilmaisua tai näiden yhdistelmiä. Sammutukseen käytetään vesisumua, perinteisiä vesisuuttimia (sprinkler) tai tyyppisiä kaasuja. Kohdesuojausjärjestelmät ovat ennaltaehkäiseviä prosessinsuojausjärjestelmiä.

Et voi täysin eliminoida räjähdyksen riskiä, mutta voit minimoida sen seurauksia.

rsbp explosion protection installation at factory
system with rsbp explsion protection system installed

Tyypillisesti käytämme rationaalisia teollisia suojausjärjestelmiä – RSBP sammutusjärjestelmiä.

 • Räjähdyksen ilmanpoisto

  RSBP kalvo on täydellinen ekonominen ratkaisu suojelemaan räjähdyksen aiheuttamalta vahingolta. Normaaleissa operatiivisissa olosuhteissa ilmanpoiston aukko välineistössä on peitetty räjähdysilmanpoistopaneelilla. Kun painetasot kasvavat koneen sisällä, kyseinen paneeli aukeaa ja täten paine sekä liekki pääsevät ulos suojellusta tilasta. Teknologia altistuu pienemmälle paineelle, kuin sen painevastus ja täten ei tuhoudu. Toimiva pölyräjähdyksen ilmanpoisto mukaan lukien kevytmetallipölyn, kaasun ja hybridiseoksen. VMP, räjähdyksen ilmanpoistolaite is sertifioitu EN 14797 standardin mukaan.

 • Liekittömän räjähdyksen ilmanpoisto

  FLEX liekittömän räjähdyksen ilmanpoistolaite on sopiva ratkaisu erilaisten rakennusten sisällä oleviin teknologisiin laitteisiin. Toisin kuin tavallinen räjähdysilmanpoisto, jossa jopa 1500°C lämpötilat ovat mahdollisia, FLEX laite kykenee viilentämään liekin ja savukaasun lämpötilaa, jotta se ei olisi enää haitallinen teknologialle tai sitä ympäröiville ihmisille. FLEX täyttää tiukimmatkin lain mukaiset vaatimukset liekittömään ilmanpoistoon ja on EN 16009 sertifioitu.

 • Räjähdyksen tukahduttamisjärjestelmä

  HRD järjestelmä on sertifioitu aktiivinen räjähdyksen tukahduttamisjärjestelmä. Erittäin herkät tunnistimet havaitsevat räjähdyksen millisekunneissa. Järjestelmä avaa HRD säiliön venttiilit ja sammuttimen paine vetää esiin erityiset teleskooppisuuttimet, jotka mahdollistavat tehokkaan sammuttimen hajaannuttamisen kaikkialle suojeltavalle alueelle.

  HRD järjestelmän ansiosta räjähdyn paineen kasvu pysyy hallinnassa, suojeltavan laitteen painevastuksen ylärajan alapuolella täten välttäen laitteen tuhoutumisen. Suojellakseen tehokkaasti koko teknologiaa, on sopivaa lisätä HRD järjestelmään HRD muuri, joka estää räjähdyksen välittymisen teknologian oheisiin osiin. HRD järjestelmä on EN 14373 sertifioitu.

 • Kemiallisen räjähdyksen eristäminen

  HRD muuri on aktiivinen järjestelmä, joka estää räjähdyksen kulkeutumisen. Järjestelmä vapauttaa nopeasti tukahduttavaa ainetta putkistoon ja täten pysäyttää nousun paineessa. HRD muuri kykenee myös eristämään pölyräjähdyksen (luokiteltuna St 2 pöly, kevytmetallipöly, kaasu ja hybridiseokset) Erityisesti kehitetyt paine- ja näkötunnistimet jatkuvasti monitoroivat suojeltuja tuotannon alueita. DetEx painetunnistinta ja LumEx 1 tai LumEx 4 näkötunnistimia voidaan hyödyntää havainnointiin. HRD muurin aktivointi on myös mahdollista VMP räjähdysilmanpoisto laitteen myötä. Jos räjähdys havaitaan, tunnistimet välittävät signaalin kontrolliyksikköön, jossa HRD aktivoituu.

 • Räjähdyksen eristysläppä

  EN 16447 sekä EN 15089 sertifioitu B-FLAP I -räjähdyksen eristysläppä on innovatiivinen laboratoriotestattu väline. Testauksen painotus on keskitetty useisiin realistisiin olosuhteisiin mahdollisimman monenlaisissa tuotantoprosesseissa.

  Innovaation myötä tarjoamme useita laajennettuja asennusmahdollisuuksia. Nykyisten standardien ja sertifikaattien mukaan eristysläppä voidaan asentaa pysty- sekä vaakasuuntaisiin putkistoihin. Läppää voidaan hyödyntää myös erilaisissa pölynpoistojärjestelmissä . B-FLAP I asentaa myös putkistoihin, jotka sisältävät esteitä suojellun materian ja läpän välillä. Uutena elementtinä läppä tarjoaa myös paremman paineensietokyvyn läpän venttiilille (pmax) sekä korkeamman maksimi reduced presusre of the protected vessel (pred, max). Viimeisimpien testien ja sertifikaattien perusteella minimi asennusvälimatkaa on lyhennetty sekä maksimi asennusvälimatkaa suojellusta välineistöstä on pidennetty.

 • Kuljettimien räjähdyssuojaus

  ELEVEX on tehokas sertifioitu ratkaisu pysty- ja vaakakuljettimien räjähdyssuojaukseen. ELEVEX järjestelmä vähentää räjähdyksen painetta erittäin alhaiselle tasolle. Vaikkakin ELEVEX järjestelmän käyttö ei ennaltaehkäise räjähdyksen tapahtumista hisseissä tai muissa kaltaisissa kuljetusjärjestelmissä, voidaan sen seurauksia vähentää minimiin. Järjestelmä on ainutlaatuinen sen monikäyttöisyydessä. Monikäyttöisyyden ansioista voimme suunnitella kuljettimia rakennusten sisään sekä ulkopuolelle. Järjestelmä voidaan myös asentaa jo olemassa olevan tekniikan yhteyteen ilman erityisiä modifikaatioita. ELEVEX järjestelmä on CEN/TR 16829 sertifioitu.

Pölyräjähdysten pääsyyt

Räjähdys tapahtuu, kun tulenarka ilmaan levitetty tarpeeksi suuripitoinen pöly kertyy suljettuun tilaan ilmakehässä tai oksidoivan aineen läsnäollessa (puhdas happi). Viimeisimmät vaatimukset räjähdykseen on sytytyslähde tietyssä tilassa ja ajassa. Räjähdys luokitellaan nopean ja suuren lämmöntuotannon, savukaasun sekä huomattavan paineennousun perusteella. Räjähdys johtaa paineaaltoon ja yleensä myös teknologian vaurioitumiseen. Työntekijöiden henget ja terveys ovat vaarassa sekä tuotanto keskeytyy tai pysähtyy kokonaan. Vaurioiden korjaaminen on kallista ja usein myös aikaa vievää.

Räjähdysriski on läsnä jokaisessa teollisessa laitoksessa.
Orgaanisten ja useiden synteettisten materiaalien sekä metallien pöly on tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Räjähdysriski pätee jokaiseen teolliseen voimalaitokseen, jossa käsitellään suurissa määrin kiinteitä ja puuterimaisia materiaaleja. Räjähdyksen olosuhteet ovat esillä explosion pentagon. Teollisuuden aloja, missä pölyräjähdysriski on korkeimmillaan: energia ja voima, maatalous ja ruoka, kemikaali- ja lääketeollisuus, puutyö ja paperituotanto, metallityö sekä puuterimaalien maalausprosessi

large explosion due to not haveing explosion protection